CLINIC24 - 3b Skapa fraser

2021-09-09 11:06:18 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet