Klimatanpassning - Boverkets regeringsuppdrag (syntolkad)

2022-10-13 02:53:47 CEST

Nilla Thomson, projektledare på Boverket, berättar om regeringsuppdraget där denna konferens ingår som en del.

Integritet