Utrymme för en vårdsäng – möjlighet till kvarboende

2023-03-13 09:59:22 CET

Inspelad: 2019-05-13
Sovrummet är en plats för vila och sömn – men det kan också vara en plats för vård. Men hur skapar man utrymme för vård i hemmet?
I filmen medverkar Helle Wijk, professor i vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.
Filmen är en del av Klokboken för seniorbostäder – www.klokboken.nu.
Klokboken för seniorbostäder syftar till att sprida kunskap om sånt som är värt att tänka på för alla som planerar bostäder för seniorer i det vanliga bostadsbeståndet, framför allt lägenheter i flerbostadshus.

Integritet