Fondsparande med FN:s globala mål i fokus

2024-03-21 08:30:00 CET

Global Impact och Climate Impact är två temafonder som helt fokuserar på att hitta bolag vars verksamheter vi bedömer bidrar till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Det kan vara bolag som erbjuder teknologier för klimatomställning till exempel genom alternativ energi, energieffektivitet och miljöanpassade byggnader.

På webbinariet kommer vi att få lyssna på David Stenlund och Linnea Zanetti som förvaltar fonderna.

Integritet