Arena för lärande och erfarenhetsutbyte - FaR_syntolkad (23 okt 2023)

2023-11-30 14:21:12 CET

En digital arena för lärande och erfarenhetsutbyte som tar sin utgångspunkt i arbetet med fysisk aktivitet på recept, FaR, och hur statsbidrag kan användas i arbetet.
Socialstyrelsen och andra myndigheter har ett gemensamt uppdrag att stödja ökad förskrivning av FaR. Vi ska även främja ökad följsamhet till förskrivna FaR. Detta erfarenhetsutbyte är en del i arbetet.

Program
Övergripande information om Socialstyrelsens uppdrag om FaR
Information om statsbidrag kopplat till FaR
Yrkesföreningen för fysisk aktivitet, YFA, presenterar nya eFYSS
Utbyte av erfarenheter i mindre grupper om användningen av statsbidrag

Mer information Socialstyrelsens uppdrag om Fysisk aktivitet på recept (FaR) finns på https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/god-och-nara-vard/framja-halsa-och-forebygga-ohalsa/

Integritet