Från kunskapsunderlag till planeringsunderlag (syntolkad)

2022-10-13 20:02:02 CEST

Exempel på konkreta verktyg i arbetet med klimatanpassning i Skåne med Pär Persson, vattenstrateg, Länsstyrelsen Skåne län. Digital workshop om klimatanpassning för den byggda miljön 2-3 juni 2021

Integritet