CLINIC24 - 6a Bjuda in en kollega som gäst i ett besök

2021-09-09 14:12:21 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet