Hvordan få mest mulig velferd ut av hver krone?

2023-08-17 11:20:00 CEST

Hvorfor lykkes noen kommuner med å utvikle god kvalitet innenfor tjenesteområdene helse og omsorg og grunnskole?

Agenda Kaupang har på oppdrag for Storebrand analysert kvaliteten på kommunale tjenester.

Rune Holbæk og Bjørn Brox fra Agenda Kaupang legger fram noen av rapportens hovedfunn, etterfulgt av en paneldebatt.

Medvirkende:
Jon Mathias Hippe, Leder Offentlig Sektor, Storebrand
Rune Holbæk, Rådgiver, Agenda Kaupang
Bjørn Brox, Agenda Kaupang

Personvern