CLINIC24 - 1d Tjänster för patienterna i Min vård Gävleborg

2022-12-10 20:36:51 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.
Denna film ingår i introduktionen av Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet