Klimatanpassning - Hur jobbar vi med klimatanpassning i Sverige (syntolkad)

2022-10-13 03:58:35 CEST

Robert Johannesson, klimatstrateg på Boverket, berättar hur vi arbetar med frågan i Sverige.

Integritet