Dra nytta av affärsmöjligheterna från den nya hållbarhetsregleringen

2024-05-15 09:00:00 CEST

Den nya hållbarhetsregleringen som följer EU:s Gröna giv (EU Green Deal) medför att landskapet och förutsättningarna ritas om inom alla branscher och sektorer. Med de nya lagkraven följer utmaningar och möjligheter som bolag behöver adressera för att bidra till en hållbar omställning och framtidssäkra sin verksamhet. De företag som tidigt identifierar och tar sig an möjligheter kommer skapa sig marknadsfördelar och ökad chans till tillväxt framöver. Medan de företag som förblir alltför passiva kommer hamna på efterkälke.

Detta webbinarium syftar till att ge inspiration och råd avseende vilka affärsmöjligheter som dyker upp till följd av den nya regleringen samt hur bolag kan dra nytta av möjligheterna. Webbinariet kommer att utgå ifrån följande områden:

Krav: Vilka krav och effekter följer med den nya lagstiftningen kopplat till hållbarhetsrapportering?
CSRD: Hur kan bolag använda det förberedande arbetet med CSRD för att förbereda och skapa värde av nya affärsmöjligheter?
Affärsmöjligheter: Vilka affärsmöjligheter kommer att uppstå, främst inom tillverkande industri, transport och fastigheter?
Framgångsfaktorer: Vilka är de vanligtvis förekommande framgångsfaktorerna i affärsutveckling och implementering?
Bankens roll: På vilket sätt kan banken stötta bolag i omställning?

Medverkande:

Moderator Sarah Lindholm, Swedbank
Marlene Hanna, Senior ESG finance advisory Swedbank
Marcus Samuelsson, Senior ESG finance advisory Swedbank
Peter Önnby, Senior Market Manager inom Ramboll Management Consulting
Alan Schürer, Senior Market Manager Fastigheter, Ramboll Sverige

Integritet