Syntolkning: Välfärdsteknik - en omänskligare äldreomsorg? Syntolkad version

2021-09-07 14:48:43 CEST

En syntolkning av filmen från Kompetenscenter välfärdsteknik.

Integritet