Boligmarkedet, renteoppgang og økende ulikhet

2023-08-16 13:50:00 CEST

Boligprisene har steget kraftig de siste tiårene og mange sliter med å komme seg inn i boligmarkedet. Dette har bidratt til en enorm formues-ulikhet i Norge. Hvordan har rentehevingene påvirket boligmarkedet? Vil prisene falle?

Norske husholdninger ligger i verdenstoppen når det gjelder høy gjeldsgrad, men hvor stor er egentlig rentefølsomheten?

Det har blitt bygd for lite og for sakte. Hva skal til av politisk handlekraft for å endre dette og hvor stor makt har boligutbyggere?

Inflasjonen er på sitt høyeste nivå globalt. Hvor langt opp skal renten og hva skal til for at inflasjonen topper ut? Trenger vi en ny økonomisk krise og resesjon for at markedet skal stabilisere seg?

Bli med på en spennende debatt om boligmarkedet, renter, arbeidsledighet og økende ulikhet.

Medvirkende:
Olav Chen, Leder Allokering og Globale Renter, Storebrand
Harald Magnus Andreassen, Sjeføkonom, Sparebank 1 Markets,
Sverre Molvik, Adm.dir Selvaag Bolig, Carl O. Gjeving, Administrerende direktør, Norges Eiendomsmeglerforbund
Kari Due-Andresen, Sjeføkonom, Akershus Eiendom

Personvern