Finansieringsmodeller - vem ska betala? (syntolkad)

2022-10-13 02:29:36 CEST

Per Danielsson, Nationell samordnare stranderosion, Statens geotekniska institut, (SGI). Digital workshop om klimatanpassning för den byggda miljön 2-3 juni 2021

Integritet