Trade Finance presenterar: 2024 - vart är vi på väg?

2024-02-08 08:30:00 CET

Det nya året har hittills varit ännu oroligare än det förra och osäkerhetsfaktorerna fortsätter att öka. Hur ska företag resonera kring spridning av krig, val i bland annat USA, Indien och Pakistan, utökade sanktioner, plötslig brist på halvledare, fluktuerande råvarupriser, inskränkning av sjöfarten?

Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, belyser några av dessa frågor och möjliga konsekvenser av sådant som kan hända under det nya året. Samtalet modereras av Olof Manner, senior advisor på Swedbank

Integritet