Klimatanpassning - Bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor (syntolkad)

2022-10-13 03:19:58 CEST

Mette Lindahl Olsson, enhetschef på MSB, berättar om bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor.

Integritet