Lantmäteriets julkalender 2022 - Lucka 19

2022-12-20 16:10:40 CET

Visste du att Lantmäteriet arbetar med att laserskanna Sveriges skogsmark? Informationen används inom skogsbruket samt för samhällsplanering och forskning. Men med hjälp av skanningen har man också lyckats upptäcka minst 100 000 tidigare okända kulturlämningar, i form av gamla kolmilor, fångstgropar samt boställen och husbottnar. Den pågående skanningen startade 2018 och utförs på uppdrag av Skogsstyrelsen och skogsbranschen.

Integritet