Lunchseminarium - Nationella geodatastrategin

2018-10-10 11:45:00 CEST

Lunchseminarium - Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet med den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samordnas för att ge maximalt fokus på de viktiga utvecklingsfrågorna.

Integritet