CLINIC24 - 7h Tidbokning i Elvis kopplat till Min vård Gävleborg

2021-12-08 16:27:47 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet