Syntolkat frukostseminarium - I fokus - Hur kan vi arbeta tillsammans för att förebygga suicid bland barn och unga?

2023-06-02 12:38:04 CEST

Media visar att barn och unga tagit sina liv. Vår statistik bekräftar att suicidförsök och självskador ökar kraftigt, särskilt bland unga flickor. I det här frukostseminariet tar vi upp utvecklingen, men ger även exempel på vad som görs för att vända trenden.
Fokuset är just hur vård och omsorg arbetar för att förebygga suicid bland barn och unga.

Inspelat 16 maj 2023

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/webbinarier/

MediaArchive:
I:\Delad\003-Socialstyrelsens filmer\1-Producerade filmer\Frukostseminarium-I-fokus\23-05-16 förebygga suicid\1. för publicering

Integritet