Välkommen hit - instrumental

2022-09-16 14:40:37 CEST

Sången ingår i projektet Jag gör musik med syfte att främja språkutvecklingen hos barn i förskolan. Denna version är utan text.

Integritet