CLINIC24 - 7e Starta asynkron chatt utanför besök

2021-09-07 14:01:47 CEST

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet