CLINIC24 - 1f Vårdgivare i Min vård Gävleborg

2023-01-27 15:10:39 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.
Denna film ingår i introduktionen av Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet