Lantmäteriets julkalender 2022 - Lucka 4

2022-12-02 10:16:27 CET

Visste du att Lantmäteriet fattade beslut i 893 000 inskrivningsärenden under 2021? Inskrivningsärenden betyder att åtgärderna skrivs in i fastighetsregistret, som Lantmäteriet sköter. Lagfarter och inteckningar, som är våra vanligaste uppdrag, står för 85 procent av ärendena. 

Integritet