Är det slutinvesterat i lantbruket?

2023-05-25 11:22:26 CEST

Hur påverkas sektorn av en skakig konjunktur, politiska beslut och nya regelverk? Sändes 16 mars.

Integritet