Klimatanpassning - Hur använder man digitala verktyg (syntolkad)

2022-10-13 03:49:51 CEST

John Hellman, planeringsarkitekt på Boverket berättar hur man använder digitala verktyg för att stötta klimatanpassningsarbetet.

Integritet