CLINIC24 - 4b Ärendelistan för primärvård

2023-01-09 15:06:30 CET

Clinic24 är systemet vi använder i den digitala mottagningen Min vård Gävleborg.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet