TIMECARE POOL - 3 Tillgänglighet

2021-10-08 10:41:35 CEST

Time Care Pool används av dig som är vikarie för att anmäla när du är tillgänglig för arbete och svara på bokningsförfrågningar från Visstidsbemanningen.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet