Hva skjer med S'en i ESG?

2023-08-16 12:20:00 CEST

S'en i ESG, er det bare en høflig "soft spot" i ESG-begrepet - som ingen så langt har orket å detaljere – enda mindre orket å lage kriterier for måling av?

Storebrand Eiendom & Rambøll inviterer til debatt

Debatten vil ta for seg manglende oppmerksomhet og standarder knyttet til sosiale faktorer i ESG innen eiendomssektoren. Vi vil utforske hvordan eiendomsutvikling kan bidra til å skape bomiljøer som fremmer mangfold, tilgjengelighet, sosial samhørighet og bærekraftig livsstil – og ikke minst diskutere om sosial bærekraft i byutvikling er økonomisk lønnsomt.

Ses vi?

Medvirkende:
Truls Nergaard, Leder Eiendom, Storebrand
Ole-Petter Tunes, Rambøll
Ronny Kristiansen, Rambøll
Stig Bech, Wiersholm
Lars Erik Lund, Veidekke
Unn Hoftsad, Storebrand

Personvern