TIMECARE POOL - 4 Förfrågan

2021-10-08 12:53:30 CEST

Time Care Pool används av dig som är vikarie för att anmäla när du är tillgänglig för arbete och svara på bokningsförfrågningar från Visstidsbemanningen.

Ansvarig: Misan Olsén, IT-förvaltning.

Integritet