Förbered företaget inför kommande lagkrav kopplat till hållbarhet!

2024-04-17 09:00:00 CEST

Som en del av EU:s gröna giv (Green deal) kommer flertalet nya lagar och regleringar kopplat till Hållbarhet. Syftet är att företag inom EU ska ställa om och bidra till målen i Parisavtalet. Flertalet av dessa nya lagar och regler kommer påverka företag i stor omfattning, inte minst inom tillverkande industri, bygg och fastighet samt transport. Det finns därmed ett stort behov att förstå vilka nya regler som kommer införas samt hur företag behöver anpassa sig.

Detta webinarium kommer att ge dig en bra översyn av de lagar och regler som kommer att implementeras, med fokus på att besvara tre viktiga frågor:

Vilka lagar relaterat till hållbarhet kommer påverka företag?
Vad omfattar och ingår i de nya lagkraven?
Vilka krav kommer nya regleringar ställa på företag samt när börjar de olika regleringarna gälla?
Webbinariet kommer bland annat att beröra CSRD, EU Taxonomin, reglering kopplat till hållbara leveranskedjor (CSDDD), CBAM, direktiv om Green claims, Digitala pass och andra regleringar kopplat till cirkulär ekonomi samt energidirektivet för fastigheter (EPBD).

Så vill du få en snabb överblick av kommande regleringar, anmäl dig till vårt webbinarium som vi kommer leverera tillsammans med vår samarbetspartner Ramboll.
Läs mer om vårt samarbete med Ramboll på vår hemsida under "partnersamarbeten".

Medverkande:

Sarah Lindholm, Senior Project Manager Sustainable Finance, Swedbank

Josefin Borg, Senior rådgivare inom Sustainable Finance, Ramboll Management Consulting  

Oscar Ölund, Senior Rådgivare, Ramboll Management Consulting

Integritet